image

Peter van Looijen Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vandaag heeft onze Burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo ons erelid Peter van Looijen verteld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hem te benoemen in een ridderorde. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

De Dörper Kuus wil Peter nogmaals bedanken voor alle jaren inzet binnen het dagelijks bestuur en de vereniging en dan ook van harte feliciteren met deze koninklijke onderscheiding. Ook een felicitatie aan zijn vrouw Anja die hem altijd hierin heeft bijgestaan.

Peter en Anja van Looijen

Peter en Anja van Looijen

Peter van Looijen werd in 1982 raadslid van CV de Dörper Kuus en bleef dit tot 1991.

Als raadslid ga je mee voorop in de uitvoering van de activiteiten die in Helden Dorp georganiseerd worden rond het culturele evenement “De Vastenaovend”.

De activiteiten bestaan uit o.a. prinsen recepties van de zusterverenigingen van de oude gemeente Helden (Panningen, Egchel, Beringe, Koningslust, Grashoek, Helden) de carnavalsoptocht, de boerenbruiloft, kindermiddag en liedjesavond.

Hierbij trad Peter toe als commissielid bij de club die het dinsdagmiddaggebeuren op de pool organiseerde. Later ging dit over in de boorebroeloft waarbij Peter aan de wieg stond van deze commissie en in samenwerking met andere Heldense sport – en buurtverenigingen de boerenbruiloft organiseerde.

In 1999 werd Peter bestuurslid en penningmeester van de vereniging, 5 jaar beheerde hij de kas van de vereniging.

In 2004 nam Peter de voorzittershamer over van aftredende Marcel Tijdink, een op het lijf geschreven functie omdat hij de vereniging door zijn vele jaren lidmaatschap door en door kende. In 2015 heeft Peter het voorzitterschap overgedragen aan de huidige voorzitter Eric Hanssen. Hij is toen wel doorgegaan als bestuurs- en commissielid.

In 2018 heeft Peter zijn bestuursfunctie neergelegd en is Peter toegetreden als bestuurslid voor het district Noord van de Bond voor Carnavalsverenigingen Limburg, het BCL. Een functie waarbij hij zijn kennis en expertise die hij in Helden heeft opgedaan kan delen met andere verenigingen om zo ook een bijdrage te blijven leveren aan de continuiteit van dit stuk cultureel erfgoed van onze mooie Limburg.

Peter is een echte vastelaovesman in hart en nieren, al hoeft hij niet voorop in de polonaise.

Maar hij is er altijd bij en je kunt altijd bij hem terecht als je iets wilt weten of gedaan moet hebben van of voor de vereniging.

Het virus heeft zich binnen de familie van Looyen ook verspreid, zo was zijn zoon Daan in 2009 jeugdprins van onze vereniging en inmiddels lid van de raad van elf en is zijn dochter Femke dit jaar begonnen als bestuurslid naast haar taak als begeleidster van de dansmarietjes. Natuurlijk mogen we z’n vrouw Anja niet vergeten, die achter de schermen veel voor de vereniging heeft betekend en altijd aan Peters’ zijde te vinden was tijdens de vele activiteiten.

Peter houdt van gezelligheid en lekker eten, in z’n vrije tijd gaat hij graag koken, en ook tijdens de vastelaovend is hij s ’nachts vaak achter het fornuis te vinden wanneer er ergens een eitje gebakken moet worden. Vele hebben in deze nachtelijke uurtjes ervaren het niet verstandig is om met Peter Jagermeister te drinken.

Helaas kunnen wij dit laatste nu in deze tijd niet gezamenlijk als proef op de som kunnen nemen houden we die nog even tegoed.