Eind veertiger en begin vijftiger jaren van de vorige eeuw was er in Helden nog geen georganiseerde carnaval. Carnaval bestond voornamelijk uit gekostumeerde balavonden in de zalen Jacobs en Aerdts. SSS-Helden, Schuttersgilde st. Lambertus en Fanfare St. Cecilia verzorgden deze avonden, met ieder jaar een optreden van het revuegezelschap van Wim Segers.

Aangezien in de omliggende dorpen al echte carnavalsverenigingen bestonden, is carnavalszondag 1954 de eerste prins van de toenmalige Raad van Zelf ontstaan. Prins Lowie 1ste ging getooid met theemuts, tafelkleed om de schouders en een handveger als scepter door alle cafés en zalen. Door de contactcommissie van de gezamenlijke verenigingen werd de Raad van Zelf erkend. Vanaf toen liep ook de eerste optocht door de straten en werden er in samenwerking met de contactcommissie steeds meer activiteiten toegevoegd aan het vastelaovend programma zoals het gehuwdenbal, de liedjesavond, zittingen en prinsenbal. Na elf jaar zette de Raad van Zelf er een punt achter.

Het carnavalsgebeuren werd draaiende gehouden en de Raad van Elf ontstond. Om het groeiende aantal activiteiten om een juiste manier te kunnen uitvoeren, is in 1966 de eerste zelfstandige vereniging opgericht onder voorzitterschap van Bert Kortsen, met als naam “de Wuilissen” en met Prins Harrie 2de. Echter omdat deze naam niet met het dorpsgevoel overeenkwam is toen in 1968 gekozen : Carnavalsvereniging De Dörper Kuus met Jan Nijssen als Prins!!!

Er meldde zich 500 nieuwe leden aan. De lidmaatschapskaarten werden in 1968 aan de Dörper minse verkocht voor fl 2,50. Enkele jaren later werd mevr. Hoeymakers tot beschermvrouw benoemd. Jaarlijks zag men vooruitgang vooral betreffende de optochten en de zittingsavonden. Nieuwe activiteiten waren: de kinderoptocht, jeudprins, kindermiddag en prinsenreceptie die begin jaren zeventig aan het vastelaovendsprogramma werden toegevoegd. Trots zijn wij als Dörper Kuus op de Koninklijke Goedkeuring die wij 13 december 1972 hebben mogen ontvangen.

De jaren 70, 80 en 90 werden redelijk rustig overbrugd. Het ledenaantal steeg naar 800. Ook de diverse activiteiten werden steeds verder ontwikkeld en werden kwalitatief ook steeds beter. Zo kwamen buitendörpers in groten getale naar onze optocht vanwege de prachtige wagens en de bonte groepen. Daarbij waren de zittingsavonden zo populair dat men voor kaartjes ging kamperen op de stoep bij café van Soest. Ook op bestuurlijk vlak veranderde er veel. Onder leiding van Har van Eijk en daarna Harrie Fleuren werkte de “Dörper Kuus” aan verbetering van de structuur en ontstonden er aparte commissies.

Hoogtepunten in deze jaren waren natuurlijk ook de jubileumvieringen 2×11, 3×11 en 4×11. Waar nog vaak genoeg aan terug gedacht wordt.

In de laatste 15 jaar is er steeds verder met de tijd meegegaan. Zo is de website van de Dörper Kuus er gekomen www.cvdorperkuus.nl en worden tijdens de zittingsavonden ook digitale oplossingen op een schitterende manier verwerkt. Voorzitter Marcel Tijdink is opgevolgd door Peter van Looijen.. Daarbij hebben wij in deze periode afscheid genomen van Gijs Gerris als Vorst van de Dörper Kuus, die na ongeveer 22 jaar Vorst te zijn geweest, het stokje heeft overgedragen aan John Manders. Gijs Gerris die nu al meer dan 33 jaar lid is, is het eerste Ere-lid van de Dörper Kuus

Een advertentie uit het Venloosch Weekblad van 7 februari 1885, waaruit blijkt dat er toen al een optocht door Helden trok onder de vlag van De Kuus.

Vastenavond Maandag, ’s middags te 1 uur: groote gecostumeerde OPTOCHT door de Heldensche Kuzen. De stoet zal een aanvang nemen aan de Noordervaart, vervolgens passeeren de Haag, Everlo, Huishoek, Schoolstraat, Kloosterstraat tot op de Markt te Panningen; verder Beekstraat, Nieuwstraat, Stogger tot Helden-Dorp. H. Vastenavond Dinsdag om 6 uren ’s avonds: groote FAKKELOPTOCHT, waarna VUURWERK. Namens de Commissie,  De Secretaris, D.G. KUUS