image
homeslideshow, nieuws

Kinjeroptoch 2020

De Dörper basisscholen “De Liaan”, “De Pas” en “De Fontein” gaan vrijdagmiddag samen carnaval vieren. De grote gezamenlijke optocht vertrekt om 12:30 uur vanaf de Carolusstraat/Driessen. De gehele optocht zal worden verzorgd door de kinderen, leerkrachten en hulpouders van de scholen. Natuurlijk zullen ook Jeugdprins Jan d’n 1ste en Adjudant Noud met hun gevolg meetrekken op de Jeugdprinsenwagen samen met de prinsen en prinsessen van de scholen: prins Sep met adjudant Cas en prinses Lotte met hofdame Kris van de Liaan, prins Menno met adjudant Niels en prinses Tess met adjudant Sophie van de Pas, en prins Ramzi met prinses Kasia van de Fontein. Prins Chris d’n 1ste en Adjudant Ron en hun gevolg zullen langs de kant van de weg acte de présence geven.

De route is als volgt: Start vanaf Carolusstraat/Driessen – Rochusplein – Mariaplein – Burg. Van Cannstraat – Past.Knippenberghstraat – Sint. Lambertusstraat – Deken Jaspersstraat – Ondersetraat – Past. Knippenbergh straat – Koetsiersweg – Kloosterstraat – Kesselseweg – Mariaplein.
Als de inzet en het resultaat net als voorgaande jaren is, zal het ook dit jaar weer een bonte en gezellige optocht zijn. Graag zouden wij alle aanwonende en buurtbewoners van bovengenoemde straten willen vragen hun auto’s te verplaatsen en niet te parkeren op de route.
In verband met het opstellen wordt ook aan de bewoners van de Carolusstraat en Driessen vriendelijk verzocht geen auto’s te parkeren op de weg voor hun woning. Tevens zou het erg gezellig zijn als er langs de route muziek gedraaid wordt en laat de vlag van De Dörper Kuus maar wapperen!

Wij wensen alle Kuuskes heel veel succes in de optocht en ontzettend veel plezier toe tijdens de Vasteloavend!