image
nieuws

Jaarvergadering CV De Dörper Kuus

Op woensdag 2 november 2022 organiseert CV De Dörper Kuus hun jaarvergadering.
De vergadering wordt gehouden bij Kerkeböske, aanvang 20.30u.
De agenda is hier terug te vinden.

Wij hopen je te mogen begroeten. Heb je vragen / opmerkingen, laat dit dan schriftelijk weten aan John Manders, secretaris@cvdorperkuus.nl.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van CV De Dörper Kuus,
René Thijssen (voorzitter)